با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، کارخانه تولیدخوراک دام و طیور به ظرفیت ۲۰۰۰۰تن در شهرستان بهبهان استان خوزستان به بهره برداری رسید .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان،  کل سرمایه این طرح  بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال است که  ۷۴ میلیارد ریال آن توسط تسهیلات بانک کشاورزی و از محل اعتبارات رونق تولید بنگاه های کوچک و متوسط تامین شد.

این گزارش می افزاید: با راه اندازی این طرح ، زمینه اشتغال ۶۰ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم فراهم شد.