اسامى پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی پست بانک ایران اعلام شد

 به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران، کلیه داوطلبان‌ پذیرفته شده در مرحله آزمون‌ اول آزمون، جهت اطلاع از نتیجه نهایی و اقدامات و مدارک مورد نیاز برای تکمیل فرایند قانونی براساس‌ تاریخ مشخص شده، به آدرس اینترنتی http://Postbank.ir/employment مراجعه نمایند.