سمنان- ایرنا- رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مشکل امروز صنعت کشور فقدان تطابق استقرار واحدهای صنعتی متناسب با ظرفیت‌های هر استان است و سند آمایش سرزمین این وضعیت را سامان می‌بخشد.

به گزارش ایرنا، احمد تشکینی شامگاه چهارشنبه در سفر به استان سمنان ضمن بازدید از تعدادی واحدهای تولیدی این استان در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا، ابراز داشت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت و  به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمایش صنعتی، معدنی و تجاری است که در این برنامه قرار است توسعه، احیا و ایجاد واحدهای تولیدی منوط به انطباق با سند آمایش صنعتی باشد.

وی ادامه داد: استقرار واحدهای تولیدی در هر استان منطبق با ظرفیت‌های منطقه موجب پایداری کسب و کار، توسعه و ایجاد ارزش افزوده و بازگشت سرمایه‌ می‌شود و بر این اساس سند آمایش صنعتی یک ضرورت برای صنعت هر استان است.

وی تاکید کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها مجوز توسعه واحدهای صنعتی در هر استان منوط به انطباق فعالیت آن واحد تولیدی با سند آمایش صنعتی همان استان است.

تشکینی اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه در سال‌های گذشته سند آمایش صنعت را تدوین کرد، اما این سند عملیاتی نیست و ضرورت و الزام امروز تکمیل سند اولیه برای داشتن قابلیت عملیاتی است.

وی یادآور شد: سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان با همکاری استانداری و خبرگان صنایع در یک تعامل همه‌جانبه باید سند آمایش اقتصادی استان را تکمیل کنند.

تشکینی ادامه داد: تکمیل طرح‌های نیمه تمام متناسب با ظرفیت هر استان، اکتشاف معادن جدید و توسعه واحدهای تولیدی از این پس براساس طرح آمایش صنعتی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال‌های آتی تخصیص بودجه به هر استان براساس سند آمایش سرزمینی خواهد بود و همین نکته تسریع در تکمیل سند آمایش اقتصادی که در ذیل سند آمایش استانی است را الزام می‌بخشد.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه زیرساخت‌ها برای اکتشاف معادن و ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید براساس سند آمایش اقتصادی در هر استان دنبال می‌شود.

رئیس موسسه مطالعات و پژوش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت  از چند واحد صنعتی و تولیدی استان سمنان بازدید کرد.