بانک سرمایه در خصوص بازگشت ساعات کار ستاد و شعب این بانک به روال سابق، اطلاعیه ای به شرح زیر صادر نمود:

به اطلاع مشتریان ارجمند می رساند ساعات کار ستاد و شعب بانک سرمایه ، از روز دوشنبه مورخ اول شهریور ۱۴۰۰ به شرح زیر به روال سابق بازگشته است:

ستاد
شنبه تا چهارشنبه
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
شعب
شنبه تا چهارشنبه پنج شنبه
۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ ۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰