انتخابات سمت دبیرکلی سندیکای بیمه گران ایران روز دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰برگزار خواهد شد و طی تمدید مجدد زمان ثبت نام، داوطلبان می توانند تا پایان ساعت اداری روز پنج شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ به این نهاد صنفی مراجعه نمایند.

 به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، بر اساس اطلاعیه شماره ۳ سندیکا مهلت ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات سمت دبیر کلی سندیکا تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۰  مهلت دارند طبق فرآیند ثبت نام مندرج در اطلاعیه شماره یک این نهادصنفی در انتخابات دبیرکلی ثبت نام نمایند. 

متن کامل این اطلاعیه را در ادامه می خوانید:

بسمه تعالی
اطلاعیه شماره سه
زمان برگزاری انتخابات سمت دبیرکلی سندیکای بیمه گران ایران
و
تمدید مهلت ثبت نام
به استحضار علاقمندان به ثبت نام و ارائه خدمت به صنعت بیمه در سمت دبیرکلی سندیکای بیمه گران ایران می رساند که پیرو اطلاعیه شماره یک جهت ثبت نام داوطلبان تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۵ ؛ حسب درخواست رئیس محترم شورای عمومی و  تقاضای تعدادی از مدیران محترم عامل، این مدت طی اطلاعیه شماره ۲ تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶  تمدید گردید.
مع هذا به منظور فراهم نمودن فرصت بیشتر برای داوطلبان سمت دبیرکلی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۸ هیئت رئیسه محترم سندیکا، مجدداً زمان ثبت نام داوطلبان تا پایان ساعت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۱، بر اساس فرآیند تعریف شده در اطلاعیه شماره یک تمدید شد.
تاکید می نماید انتخابات دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در تاریخ تعیین شده در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۵، طبق دعوتنامه جلسه شورای عمومی به شماره ۱۸۱۹-۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۷برگزار خواهد شد.

روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران
دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۸