پژوهشکده بیمه و انجمن مالی اسلامی تفاهم‌نامه همکاری علمی و تخصصی در انتشار مقالات علمی در حوزه مالی و مالی اسلامی و در قالب فصلنامه پژوهشنامه بیمه را منعقد کردند.

به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، به استناد آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور در راستای برقراری ارتباط انجمن‌ها و مجلات، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان پژوهشکده بیمه و انجمن مالی اسلامی، در تاریخ ۱۴ بهمن ۹۹ توسط طرفین امضا و مبادله گردید.

موضوع این تفاهم‌نامه، همکاری‌های علمی و تخصصی در انتشار مقالات علمی در حوزه مالی و اسلامی در قالب فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه بیمه بوده و به موجب آن، طرفین ضمن تلاش در  زمینه بهبود کیفیت نشر مقالات، در پیشگیری از تخلفات اخلاقی در نشر آثار علمی، رعایت اخلاق پژوهش و کشف تقلب احتمالی در آثار پژوهشی علوم مالی و مالی اسلامی، حفظ تراز نشریه در ارزیابی‌های داخلی و دستیابی به جایگاه بین‌المللی همکاری خواهند کرد.