برگزاری جلسه دوره ای مدیر بیمه های خودرو برای شعب ارومیه، بیرجند و بندر امام

به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، در ادامه سلسله جلسات توجیهی اصلاح دستورالعمل ها، نرخ ها و فرآیندها با هدف ارتقای سطح کیفی و کمّی و نیز ارائه خدمات بهینه برای شعب، دیدار آنلاین نیما لطفی مدیر بیمه های خودرو با روسا و کارشناسان صدور و خسارت خودروی شعب ارومیه، بیرجند و بندر امام برگزار شد.

این جلسات تا پایان سال ادامه داشته و برای تمام شعب برگزار خواهد شد.