جلسه معارفه عبدالله هدایتی سرپرست اداره سهام و مجامع با حضور معاونین اداری و منابع انسانی، مالی، و ریاست اداره بهبود روش ها و کارکنان آن اداره برگزار شد.

 به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: جلسه معارفه عبدالله هدایتی سرپرست اداره سهام و مجامع مورخ ۲ شهریور ماه ۱۴۰۰ با حضور معاونین اداری و منابع انسانی، مالی، و ریاست اداره بهبود روش ها و کارکنان آن اداره برگزار و طی آن ضمن تشکر از خدمات سرکار خانم حسینی ریاست پیشین آن اداره، حکم انتصاب ایشان از سوی مدیرعامل توسط جناب آقای علیپور معاونت مالی ابلاغ گردید.