بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا تعلق گرفت.

به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا به نقل از چابک آنلاین، بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه ما با افزایش ۱.۱۴ درصد رسید.

از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۸ شرکت قرمزپوش و ۱۴ شرکت سبزپوش شد.