بیمه آسیا، خسارت بدنی مصدوم حادثه رانندگی به مبلغ ۱۸ میلیارد ریال را پرداخت کرد.

به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، مسئولین شعبه استان خراسان جنوبی ضمن عیادت از مصدوم حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو ۴۰۵، حواله خسارت به مبلغ ۱۸٫۲۱۷٫۱۳۴٫۰۰۰ ریال را به پدر مصدوم تحویل دادند.
بنابراین گزارش، بر اثر واژگونی دستگاه خودرو ۴۰۵ در سال ۹۸ با سه سرنشین، دو نفر از سرنشینان در دم فوت کردند که دیه آنان در سال ۹۸ پرداخت شد.
این گزارش می افزاید: بابت نفر سوم که دچار صدمه و نقص عضو شدید شده بود، چهار فقره دیه کامل و دیه صدمات طبق حواله مذکور پرداخت شد.