یک کارشناس اقتصادی گفت: افزایش حجم پول، رشد نقدینگی و نرخ تورم شاه‌ بیت کسری بودجه به حساب می‌آید.

هادی حق‌شناس، کارشناس بودجه و نماینده سابق مجلس درخصوص خطرات کسری بودجه به خبرنگار ایبِنا گفت:  اولین خطر کسری بودجه تاثیر آن برتورم است. به عبارتی؛ وقتی صحبت از کسری بودجه به میان می‌آید دو عنوان مصارف و منابع را  باید برای آن در نظر گرفت. 

وی در ادامه اضافه کرد: زمانی که خرج بیشتر از دخل باشد، باید این کسری در جایی به جبران درآید و دراین حالت دولت‌ها معمولا به سراغ استقراض از بانک مرکزی یا همان پول پرقدرت  می‌روند که با عوارض همراه می‎‌شود.

این عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی درباره عوارض کسری بودجه نیز چنین توضیح داد: افزایش حجم پول، رشد نقدینگی و نرخ تورم شاه‌ بیت این مسئله به حساب می‌آید. یکی از دلایل کسری بودجه رشد هزینه‌های جاری دولت است. زمانی که به هر دلیل خرج دولت زیاد می‌شود، ولی منابع متناسب با این مسئله رشد پیدا نمی‌کند، موضوع کسری بودجه به وجود می‌آید که بر شاخص‌های اقتصادی اثرگذار خواهد بود.

حق‌شناس در این رابطه تاکید کرد: مهم‌تر از تمام این موارد تاثیر کسری بودجه در شرایط رکود و تورم است زیرا می‌تواند تورم را تعمیق بخشد.

این کارشناس بودجه درباره ابزارهای مدیریت کسری بودجه نیز اظهار داشت: دو ابزار مهم برای مدیریت کسری بودجه وجود دارد، اول اینکه دولت به سراغ انضباط مالی رود، یعنی کارهایی که می‌تواند انجام ندهد را زیربار نرود یا اینکه در واقع انضباط اداری و مالی ایجاد کند. مسئله دیگر ایجاد درآمد توسط دولت است که به مسئله مالیات برمی‌گردد. بخش‌های زیادی در اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی‌کنند و دولت باید در دریافت مالیات جدی باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: موارد مورد اشاره عناوین مهمی به حساب می‌آید، اما به دلیل آنکه شرایط کشور محصول تحریم‌های ظالمانه است که براساس آن در چند سال گذشته روابط تجاری کشورو فروش نفت به حداقل ممکن رسیده، لذا احیای برجام و برگشت اقتصاد ایران بر روی ریل می‌تواند به شکل ساختاری برای به حداقل رساندن کسری بودجه یاری‌رسان باشد. 

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی درباره راهکار مناسب برای جبران کسری بودجه چنین توضیح داد: موضوع جبران کسری بودجه به سادگی با یک بله یا خیر یا کارهای کوتاه مدت به نتیجه نخواهد رسید. اقتصاد ایران با چالش‌های مختلفی دست به گریبان است که حل هریک از آن‌ها به تصمیمات سخت و دردناکی نیاز دارد زیرا این امکان وجود ندارد با وجود یک بیماری زندگی عادی پیش رود و بهبود هم حاصل آید، برای بهبود نیاز به بستری، عمل جراحی، طی کردن دوران نقاهت است و برای انجام این موارد باید کارهای عادی به تعطیلی درآید.

حق‌شناس در ادامه ابراز کرد: اقتصاد ایران به همین شکل است، ممکن نیست تمام کارها طبق روال عادی باشد و ادعای اصلاح ساختاری را هم داشته باشیم.