حق بیمه تولیدی بیمه “ما” در پنج ماهه منتهی به مرداد ماه سال جاری با ۹۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۹۳۳ میلیارد تومان رسیده است.

 به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی بیمه “ما”، حجم حق بیمه‌های تولیدی بیمه “ما” با ۹۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۹۳۳ میلیارد تومان رسید که بیشترین میزان رشد، مربوط به بیمه های آتش سوزی با ۱۸۶ درصد، بیمه های باربری با ۱۱۵ درصد و بیمه های مهندسی با ۱۱۴ درصد بوده است.

بنا بر این گزارش، تعداد بیمه‌نامه ‌های صادره در این مدت نیز با ۶۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹۶  هزار فقره بود که بیمه های آتش سوزی بیمه “ما” با صدور نزدیک به ۴۲۸ هزار فقره بیمه نامه، بیشترین فروش  و نسبت به عملکرد سال گذشته این رشته بیمه ای ۱۳۲ درصد رشد داشته است.