بندرعباس- ایرنا- مدیر منطقه شش عملیات انتقال گاز گفت: با انجام عملیات تعمیر اضطراری رفع نشتی ایستگاه ۳۴۳ خط لوله هفتم سراسری از تخلیه ۲۷ کیلومتر گاز طبیعی جلوگیری شد.

علیرضا عربلو روز یکشنبه به رسانه‌ها اعلام کرد: با توجه به برنامه سرویس شیر لانچر در کیلومتر ۳۴۳ خط ۵۶ اینچ و تخلیه بادی درین، گزارشی از نشتی شیر به دلیل سایش و خوردگی داخلی دریافت شد که با ابتکار عمل کارکنان در مجموعه شیرهای خودکار و تعمیرات خطوط لوله، در کوتاه ترین زمان از نشت و هدررفت گاز جلوگیری شد.

وی گفت: پس از تزریق گریس آب بند، نشتی بادی درین بسیار کاهش پیدا کرد و با اعمال چسب بلزونا محل نشتی ترمیم شد تا ضمن جلوگیری از تخلیه ۲۷ کیلومتر از گاز خط لوله از محدودیت و قطع گاز مصرف کنندگان خانگی و صنعتی در استان‌های هرمزگان، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان جلوگیری شود.

خط لوله هفتم سراسری انتقال گاز با قطر ۵۶ اینچ، فشار طراحی ۱۳۰۵ پوند بر اینچ مربع و طول ۹۰۷ کیلومتر از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس آغاز شده و با عبور از استان‌های بوشهر به طول ۴۲ کیلومتر، فارس به طول ۷۲ کیلومتر، کرمان به طول ۱۵۳ کیلومتر، هرمزگان به طول ۴۳۱ کیلومتر و سیستان و بلوچستان به طول ۲۰۹ کیلومتر به ایرانشهر منتهی می‌شود.

در حال حاضر رسالت راهبری،  بهره‌برداری، تعمیر، نگهداری و حراست بیش از سه هزار و ۶۰۰ کیلومتر خط لوله فشار قوی گاز در قطرهای مختلف از ۴ تا ۵۶ اینچ، تاسیسات تقویت فشار گاز و خطوط لوله سرچاهی را در محدوده استان‌های هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و بخش هایی از استان یزد را بر عهده دارد.

این منطقه، گاز تولید شده در پالایشگاه گاز سرخون و قشم، تاسیسات نم زدائی گورزین، پالایشگاه گاز هنگام، بخشی از گاز تولید شده پالایشگاه‌های پارس جنوبی و پارسیان را از طریق خط لوله هفتم سراسری و خط لوله ۴۲ اینچ ارسنجان-رفسنجان منشعب از خط چهارم سراسری به مصرف کنندگان خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاهی در استانهای تحت پوشش انتقال می‌دهد.

منطقه ۶ عملیات انتقال گاز با مساحتی حدود ۴۳۳ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع معادل ۲۶ درصد از پهنه سرزمینی کشور، به عنوان وسیع ترین منطقه عملیاتی انتقال گاز کشور محسوب می‌شود.