تهران- ایرنا- معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی گفت: تناسبی بین وسعت پهنه‌های معدنی و تعداد نقاط امیدبخش معدنی (آنومالی) که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، وجود ندارد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، «محمدباقر درّی» افزود: برای پهنه، تعریف درستی ارائه نشده، این‌که پهنه‌ها با محدوده‌های اکتشافی چه تفاوتی دارد و از نظر وسعت باید مشخص شود و چه تعاریفی شامل پهنه می‌شود و تناسبی بین وسعت پهنه و تعداد آنومالی‌های که در اختیار سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد، وجود ندارد.

درّی با تاکید بر این‌که در آزادسازی پهنه‌ها باید به دو موضوع نظارت و حمایت توجه اساسی شود، گفت: نظارت یعنی کار مطالعه اکتشافی پهنه بر اساس شرح خدماتی که برای هر کدام از زون‌های ساختاری-رسوبی تعریف شده با نظارت حوزه معاونت معدنی به درستی اجرا شود.

معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی در ادامه با تاکید بر ضرورت حمایت از پهنه‌ها، خاطرنشان‌کرد: در پایان مطالعه هر پهنه پنج محدوده در مجموع به وسعت ۲۵۰ کیلومتر مربع در اختیار سرمایه‌گذار یا مطالعه‌کننده قرار می‌گیرد، اما امکان اخذ پروانه اکتشاف با وجود موانعی از قبیل محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و غیره مشکل است.

وی ادامه‌داد: بر همین اساس بهتر است واگذاری محدوده‌های معرفی شده پهنه تا زمان اخذ پنج پروانه اکتشاف محفوظ بماند.

درّی، با بیان اینکه تعریف درستی از پهنه‌ها ارائه نمی‌شود، تصریح‌کرد: این موضوع نیاز به بررسی دارد و یکی  از ایراداتی که به پهنه‌ها وارد می‌شود آن است که همه پهنه‌ها با وسعت‌های مختلف به یک شکل نگاه می‌شود و برای تمامی پهنه‌ها با ابعاد مختلف، تعداد آنومالی‌های یکسانی را تعریف می‌کنند.

وی با بیان این‌که مشخص کردن پهنه‌ها با چالش‌های زیادی مواجه است، گفت: وسعت پهنه‌ها و هزینه‌کرد با تعداد آنومالی‌ها هماهنگی ندارد و پهنه‌های وسیع‌تر باید امتیاز بیشتری داشته باشد، یعنی تعداد و وسعت آنومالی که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، باید بیشتر شود.

معاون اکتشافات سازمان زمین‌شناسی تاکید کرد: مطالعه پهنه‌ها باید تکمیل ادامه کارهای قبلی باشد و از دوباره‌کاری خودداری شود.

وی افزود: برای مثال اگر سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در سطحی از کشور مطالعه  پهنه‌ای را در دستور کار قرار داده، باید این مطالعه تکمیل کارهای قبلی باشد، مقیاس کار را افزایش دهد و اطلاعات پایه را تکمیل کند تا مطالعه جدیدی برای کشور باشد.

درّی با بیان این‌که در کشور اطلاعات تحت‌الارضی ضعیف است و ما نیاز به مطالعات ژئوفیزیک هوایی داریم، گفت: پهنه‌هایی که از طریق ژئوفیزیک هوایی  مورد مطالعات قرار می‌گیرند مانند پهنه‌های معمولی بررسی می‌شوند، اگرچه از زمان حضور «اسدالله کشاورز» در معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت دیدگاه مثبتی نسبت به پهنه‌ها ایجاد شده است.

وی خاطرنشان‌کرد: پهنه‌هایی که از طریق ژئوفیزیک هوایی مورد مطالعه قرار می‌گیرند باید به گونه‌ای باشند که تناسبی بین هزینه‌ای که انجام می‌دهند و بهره‌ای که عاید سرمایه‌گذاری می‌شود وجود داشته باشد؛ به عبارتی، ارتباط بین وسعتی که در اختیار مطالعه‌کننده و تعداد آنومالی‌هایی که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، ایجاد شود.

به گزارش ایرنا، امروز افزون بر ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی در سطح کشور شناسایی شده که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. شمار مواد معدنی اکتشافی در کشور ۶۸ ماده است که سهم مصالح ساختمانی نسبت به فلزی غالب است.