اگر علی رغم تمامی مشکلات اقتصادی و شرایط تحریم ها، شکوفایی را در تولید کشور شاهدیم، یک پای ثابت آن بانک ها هستند و بانک ملی ایران با تسهیلات تولیدی خود، پرچمدار نظام بانکی ست.

 به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک به عنوان یاور دولت در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی کشور، افزایش اشتغال‌زایی و تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل، اقدامات گسترده‌ای برای احیا و ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی آغاز کرده که پرداخت تسهیلات به طرح های مهم استان ها از جمله آنهاست.

شرکت بهینه سازی انرژی کیاشید و مجموعه رستوران های عمارت وکیل از جمله واحدهای مورد حمایت بانک ملی ایران در استان یزد هستند که به ترتیب در زمینه ساخت و تجهیز و ایجاد و احداث نیروگاه برق در ابرکوه بالغ بر ۸۲۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند.

بانک ملی ایران در سال جاری بالغ بر ۲۰ هزار و ۹۶ میلیارد ریال تسهیلات به بخش های صنعت و معدن، یک هزار و ۳۶۵ میلیارد ریال تسهیلات به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی، ۱۶هزار و ۲۷۷ میلیارد ریال تسهیلات به بخش خدمات و ۱۲۸ میلیارد ریال تسهیلات به بخش مسکن این استان پرداخت کرده است.

باشد که ریل بانک ملی ایران مسیری هموارتر و افقی روشن تر را برای تولید ملی ترسیم کند.