جلسه معارفه رئیس شعبه تبریز بیمه آرمان امروز ۱۰ مهر ماه برگزار گردید.

به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، آقای فاطمی نامیر به عنوان سرپرست شعبه تبریز بیمه آرمان منصوب شد تا با عنایت به تعهد و تجارب ارزشمند در جهت پیشبرد اهداف شرکت بیمه آرمان، انجام وظیفه نماید.
جلسه معارفه ایشان دهم مهر ماه در محل شعبه این شرکت برگزار گردید.
مهدی رشید پور مدیر امور شعب و توسعه شبکه فروش بیمه آرمان در این بازدید، ضمن معرفی آقای فاطپی نامیر به عنوان سرپرست جدید، در جلسه با نمایندگان و پرسنل شعبه تبریز به بررسی مشکلات و پیگیری امور آن شعبه پرداخت و راهکارهایی برای پیشبرد فروش در این جلسه ارائه کرد.