سرپرست منطقه ۷ با نمایندگان منتخب شعبه ساوه بیمه دانا نشست مشترک برگزار کرد.

به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، جلسه هم اندیشی سرپرست منطقه ۷ با نمایندگان منتخب شعبه ساوه در راستای بررسی عملکرد سال ۹۹ و هم چنین راهکارهای تحقق بودجه سه ماهه چهارم سال جاری در مورخ ۲۰ بهمن ماه جاری در محل شعبه ساوه برگزار شد.