محمد شریف ملک زاده با توجه به نزدیکی سالگرد شهید سردار قاسم سلیمانی گفت: ایشان متاسفانه مورد بی مهری از سوی وزیر خارجه سابق کشومان قرار گرفت

محمد شریف ملک زاده با توجه به نزدیکی سالگرد شهید سردار قاسم سلیمانی گفت: ایشان متاسفانه مورد بی مهری از سوی وزیر خارجه سابق کشومان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، کارمندان وزارت خارجه با توجه به نزدیکی سالگرد شهید سردار قاسم سلیمانی گفت: سردار متاسفانه مورد بی مهری از سوی وزیر خارجه سابق کشومان قرار گرفت.

محمد شریف ملک زاده در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران اگر بخواهد در عرصه ملی، منطقه ای و بین المللی موفق عمل کند باید نظریه میدان که خودش حاکم بر همه چیز است را به عنوان تئوری علمی دیپلماسی ایران بپذیرد چون تئوری علمی میدان و نسبت آن با دیپلماسی ضامن منافع ملی کشور است. 

معاون رییس جمهور اسبق در ادامه جواد ظریف را ناکارآمدترین و ضعیف ترین وزیر خارجه از لحاظ دیپلماسی و به ویژه در مذاکرات برجام نامید و گفت: او مذاکره کننده خوبی نبود بلکه به دلیل تحصیل و اقامت طولانی در آمریکا مترجم خوبی بود.

پروفسور ملک زاده در پایان می گوید که همه حرف من این است که مهم ترین دستور کار سیاست خارجی در هر کشوری صیانت از سه گانه کیان، حریم و منافع است که هر دولتی با مدیران در هر جایگاه و در هر پستی باید در اولویت و سرلوحه کار خود قرار دهند.

  • منبع خبر : خبرگزاری موج