شرکت بیمه پاسارگاد در نمایشگاه و همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شرکت می کند.

به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی بیمه پاسارگاد، بیمه پاسارگاد در نمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی که از ۳ام تا ۵ ام آبان ماه ۱۴۰۰ در جزیره کیش برگزار می شود، حضور فعال دارد. نمایشگاهی با حضور شرکت های برتردر حوزه نفت و گاز و پتروشیمی که بیمه پاسارگاد با توجه به توانمندی هایی که در  زمینه پوشش ریسک مخاطرات شرکت های بزرگ فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی دارد، برای پربار تر کردن پرتفوی بیمه های مهندسی خود در این نمایشگاه حضور دارد.