رئیس اتاق اصناف استان خراسان شمالی از خدمات بیمه تعاون در خصوص بیمه توقف کسب و کار ناشی از پاندمی کرونا قدردانی کرد.

به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، «مهدی امیدوار» رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی و «امید فیروزه» نایب رئیس دوم اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی در دیدار با رسول حسین زاده بیدختی، مدیر شعبه بیمه تعاون در این استان از طرح بیمه نامه توقف کسب و کار ناشی از پاندمی بیمه تعاون حمایت و قدردانی کردند.
امیدوار در این جلسه از ضرورت معرفی این بیمه نامه به تمامی صنوف سخن گفت: برای ارائه خدمت مطلوب‌تر بیمه تعاون و معرفی این بیمه نامه زمینه راه‌اندازی میز خدمتی در محل اتاق اصناف را فراهم خواهیم کرد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی افزود: هم‌چنین برای خدمت رسانی هرچه بیشتر بیمه تعاون به کسب و کارها به ویژه در دوران شیوع پاندمی، اتاق اصناف از تمام ظرفیت‌های اطلاع رسانی خود برای معرفی بیمه نامه توقف کسب و کار ناشی از پاندمی استفاده خواهد کرد.