باحمایت ۵۷۶ میلیاردی بانک کشاورزی ، مجتمع کشت ونشا گوجه فرنگی گلخانه قناد در شهرستان نرماشیر استان کرمان وبه مساحت ۱۸ هکتار احداث و راه اندازی شده است.

 به گزارش اقتصادی برتربه نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کرمان ،این مجتمع ۵۰ نفر کارگر ثابت  دارد و در فصول تولید نیز از ۲۸۰ کارگر فصلی استفاده می کند .هم چنین در حال حاضر این مجتمع ،  قادر به تولید ۵۰۰ هزار عدد نشا گوجه فرنگی و تامین مایحتاج مردم استان، شهرستان های هم جوار و همچنین صادرات ۵ هزار تن گوجه فرنگی در تمام فصول سال است و نقش مهمی در مدیریت مزارع و پروژه های تحقیقاتی ،آموزشی و ترویجی ،ایجاد توسعه پایدار و رونق اقتصادی در منطقه ایفا می کند.