هم زمان با دهه مبارک فجر و بااستفاده از تسهیلات بانک کشاورزی ، واحد تولید لبنیات به ظرفیت ۴۰۰۰ تن در شهرستان سیرجان استان کرمان به بهره برداری رسید.

به گزارش اقتصادی برتربه نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی دراستان کرمان ،کل سرمایه این طرح بالغ بر۱۰۰میلیارد ریال است که ۸۰ میلیارد ریال آن توسط  بانک کشاورزی  و ازمحل اعتبارات اشتغال پایدار روستایی  تامین شد.

این گزارش می افزاید : باراه اندازی  این طرح زمینه  اشتغال  ۳۸ نفر به طور مستقیم فراهم شد.