تهران- ایرنا- پیش‌بینی وضعیت بارشی حوضه‌های آبریز اصلی کشور در نیمه نخست آذرماه بیانگر آن است که حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان در هفته منتهی به پنجم آذر، بالاترین میزان بارش را خواهد داشت، اما در هفته منتهی به دوازدهم این ماه، بالاترین میزان بارش متعلق به حوضه آبریز دریای خزر است.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، وضعیت بارش‌های کشور در دو ماه ابتدایی سال آبی جاری (مهرماه ۱۴۰۰ تا آخر شهریور ۱۴۰۱) چندان مطلوب نبود به گونه‌ای که مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی، امسال را یکی از  خشک‌ترین و کم بارش‌ترین سال های ۵۰ سال اخیر دانسته است.

طبق بررسی مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه۱۴۰۰ تا آخر شهریور۱۴۰۱) تا ۲۸ آبان ماه فقط ۱۹.۷ میلیمتر بارش در کشورمان رخ داده است.

این میزان بارش درحالی است که در دوره بلندمدت و در همین بازه زمانی ۲۷.۶ میلیمتر بارندگی رخ داده بوده که بارش‌های امسال در مقایسه با آن، کاهش ۲۸.۸ درصد را نشان می‌دهد و به دنبال این کاهش وضعیت ورودی سدها کشور نیز چندان مطلوب نخواهد بود.

با این حال، طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی بارش‌ها از امروز در ۹ استان کشور آغاز شده است.

تازه‌ترین گزارش موسسه تحقیقات‌ آب وزارت نیرو نیز نشان می‌دهد برای هفته جاری، وقوع بارش‌ها در مناطق واقع در سواحل دریای خزر، غرب، مناطق مجاور با رشته‌کوه‌های زاگرس و برخی از مناطق واقع در مرکز و شرق کشور پیش‌بینی می‌شود. همچنین با توجه به چشم‌انداز بارش پیش‌بینی شده برای هفته دوم منتهی به ۱۲ آذر، وقوع بارش‌ها در نواحی واقع در شمال غرب، غرب و برخی از مناطق شرقی کشور مورد انتظار است.

بر اساس پیش‌بینی‌ها،  حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان در هفته نخست منتهی به ۵ آذر متوسط بارش ۹.۳ میلیمتری را تجربه خواهد کرد درحالی که بیشینه بارش پیش‌بینی شده برای این حوضه ۱۳۳.۹ میلیمتر است که بالاترین میزان بارش در بین حوضه‌های ۶ گانه آبریز در این هفته خواهد بود.

دومین حوضه آبریزی که در این هفته بالاترین بیشینه بارش را تجربه خواهد کرد حوضه آبریز فلات مرکزی است که متوسط بارش آن ۲.۵ میلیمتر و بیشینه ۳۲.۳ میلیمتر را خواهد داشت.

متوسط بارش پیش‌بینی شده برای حوضه آبریز دریای خزر در این هفته ۲.۷ میلیمتر و بیشینه ۲۵.۵ میلیمتر است.

حوضه آبریز دریاچه ارومیه هم در این هفته متوسط بارشی ۱.۶ میلیمتری را خواهد داشت و بیشینه بارش پیش بینی شده برای آن نیز ۱۵.۵ میلیمتر خواهد بود.

متوسط بارش پیش‌بینی شده برای حوضه آبریز قره قوم ۱.۳ میلیمتر و بیشینه آن نیز ۶.۶ میلیمتر تا ۵ آذراست.

حوضه آبریز مرزی شرق کمترین متوسط و بیشینه بارش در بین حوضه‌های آبریز اصلی را در این هفته تجربه می‌کند به طوریکه متوسط بارش پیش‌بینی شده آن نیم میلیمتر و بیشینه ۷.۴ میلیمتری خواهد بود.

روند متوسط/ بیشینه بارشی در هفته منتهی به ۱۲ آذر به گونه‌ای دگر رقم خواهد خورد و در حالی که بالاترین بیشینه بارش در هفته منتهی به ۵ آذر متعلق به خلیج فارس و دریای عمان است در هفته منتهی به ۱۲ آذر این حوضه آبریز دریای خزر است که مقام نخست بالاترین بیشینه بارش را خواهد داشت.

براین اساس متوسط بارش پیش‌بینی شده برای حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۱۲ آذر ۳.۵ میلیمتر و بیشینه آن ۴۳.۳ میلیمتر خواهد بود.

هفته دوم آذرماه حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان مقام دوم بالاترین بیشینه بارشی را از آن خود کرده به گونه‌ای که متوسط بارش آن ۲.۲ میلیمتر و بیشینه ۴۲ میلیمتر برای این حوضه پیش‌بینی شده است.

دریاچه ارومیه در هفته منتهی به ۱۲ آذر بالاترین متوسط بارشی حوضه‌های آبریز اصلی کشور با ۱۰.۷ میلیمتر را از آن خود کرده درحالی که بیشینه پیش‌بینی شده برای این حوضه ۲۸.۸ میلیمتر خواهد بود.

حوضه آبریز فلات مرکزی متوسط بارشی که در هفته منتهی به ۱۲ آذر دریافت می‌کند ۱.۷ میلیمتر با بیشینه ۲۶.۲ میلیمتری است.

متوسط بارش پیش‌بینی شده برای حوضه آبریز قره قوم در هفته منتهی به ۱۲ آذر ماه ۳.۲ و بیشینه ۸.۷ میلیمتری را تجربه خواهد کرد.

حوضه آبریز مرزی شرق هم در هفته منتهی به ۱۲ آذر متوسط بارش ۱.۵ میلیمتری و بیشینه ۹ میلیمتری را خواهد داشت.

کشور ایران دارای ۶ حوضه آبریز اصلی، ۳۰ حوضه آبریز درجه دو و ۹ محدوده مدیریت حوضه آبریز است.