تهران – اقتصادی برتر – شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران اعلام کرد: طبق مصوبه هیات وزیران، برق تولیدی واحدهای دارای مولد با نرخ خرید تضمینی سه هزار و ۸۰۰ ریال برای هر کیلووات ساعت خریداری می‌شود.

به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری توانیر، این شرکت اعلام کرد: به منظور افزایش تولید برق از محل مولدهای اضطراری و آماده بکار، شرکت توانیر از طریق شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور، برق تولیدی توسط واحدهای دارای مولد را با نرخ خرید تضمینی ۳ هزار و ۸۰۰ ریال برای هر کیلو وات ساعت خریداری می کند و سوخت مورد نیاز نیز توسط مجموعه وزارت نفت تأمین می شود.
اولویت ساعت مورد نیاز برای تولید برق این مولدها از ساعت ۱۲ تا ۱۸ در ایام تابستان است و خرید برق در سایر ساعت‌ها نیز امکان پذیر است.
به این منظور از همه افراد حقیقی و حقوقی که دارای امکانات تولید برق هستند دعوت می شود جهت هماهنگی لازم به واحد جلب مشارکت تولید پراکنده شرکت های توزیع نیروی برق محل مورد نظر مراجعه کنند.

به گزارش ایرنا، دردولت یازدهم و دوازدهم بیش از ۲۰ هزار مگاوات، به ظرفیت تولید شبکه سراسری برق کشور اضافه شده است.
از این میزان ظرفیت، ۱۲ هزار و ۶۵۰ مگاوات با احداث نیروگاه‌های حرارتی جدید بزرگ با بیش از هفت میلیارد یورو سرمایه‌گذاری تحقق یافته است، همچنین بیش از دو هزار و ۵۰۰ مگاوات با ارتقای توان عملی نیروگاه‌های موجود، دو هزار و ۲۰۰ مگاوات از طریق نیروگاه‌های برق‌آبی، یک‌هزار و ۷۵۰ مگاوات از طریق مولدهای پراکنده و حدود ۹۰۰ مگاوات با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است.

ضمن آنکه در طول برنامه ششم توسعه احداث قریب به ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی آغاز شده که بیش از سه هزار مگاوات آن به بهره‌برداری نیز رسیده است.
 برای ایجاد ظرفیت متناسب با رشد مصرف برق کشور، سالانه به سه میلیارد یورو سرمایه‌گذاری جدید نیاز است که این سرمایه‌گذاری با اتکا به منابع عمومی یا منابع داخلی وزارت نیرو، تسهیلات و سرمایه‌گذاری خارجی یا منابع صندوق توسعه ملی انجام می‌شود.