آرامش بخشی در زمین، هوا و دریا از ماموریت های صنعت بیمه به شمار می رود که حتی در شرایط دشوار تحریم برای برقراری و پایداری این هدف بزرگ، تلاش می کنیم.

به گزارش اقتصادی برتر به نقل از اداره کل روابط عمومی و بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غلامرضا سلیمانی در جریان بازدید شناور “بُرکان دو” آبادان و در حضور مدیران و کارکنان شرکت بیمه متقابل کیش، سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: هر تهدیدی همیشه بد نیست و مدیریت آن می تواند فرصت های تازه ای را به ما هدیه کند.
رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر ظرفیت های چشمگیر شرکت های بیمه در حوزه پوشش تمام ریسک های کوچک و بزرگ به عملکرد مثبت شرکت های بیمه متقابل کیش و همچنین قشم اشاره کرد و گفت: صنعت بیمه کشور ما با تکیه بر پروردگار توانا، نیروی انسانی کارآمد و اعتماد به دانش فنی جوانان مبتکر، اکنون رهبری و لیدری بیمه ای را در سطح منطقه بر عهده دارد.
دکترسلیمانی تمامی بخش های فنی کشور را به خصوص در حوزه دریا را تحت پوشش بیمه اعلام کرد و ادامه داد: بعد از تحریم ها تعیین نرخ و شرایط بیمه ای در اختیار بیمه گران ایرانی قرار گرفت و بالاترین سطح خدمات به نیروهای خدوم و زحمتکش صنایع دریایی ارائه می شود.
وی تصریح کرد: ریسک همه تاسیسات دریایی توسط صنعت بیمه، پذیرفته شده و دریادلان می توانند با خیال آسوده و اطمینان کافی و در نهایت آرامش به خدمات بیمه ای اعتماد کنند.