قصرشیرین- ایرنا- رئیس شبکه بهداشت و درمان سرپل‌ذهاب گفت: نمونه گیری و آزمایش از آب آشامیدنی چشمه سراب‌گرم در این شهرستان انجام شد و بهداشتی و سالم بودن آب مورد تایید قرار گرفته است.

دکتر «شهرام روشنی‌نژاد» روز شنبه در رابطه با وضعیت سلامتی آب آشامیدنی شهرستان سرپل ذهاب، افزود: وضعیت آب آشامیدنی شهرستان در پی درخواست مردم مورد بررسی قرار گرفت و از منبع آن که چشمه سراب‌گرم است نمونه گیری و آزمایش انجام شد که موردی از ناسالمی و غیر بهداشتی بودن آن یافت نشد.

وی اظهار داشت: خزه های موجود در آب که توسط مردم مشاهده شده به دلیل عوض نشدن فیلترهای آب است و توجیه پذیر نیست و در مکاتبه ای که با اداره آب شهرستان انجام گرفت بر لزوم تعویض سریع این فیلترها تاکید شده است.

رییس شبکه بهداشت و درمان سرپل‌ذهاب گفت: مردم از بهداشتی و سالم بودن آب آشامیدنی شهرستان مطمئن باشند.

چند روز اخیر شهروندان سرپل‌ذهاب به دلیل وجود رشته های نازکی در آب شرب لوله کشی منازل معترض بودند.

منبع تامین آب  شهر سرپل‌ذهاب از محل چشمه سراب گرم با ۲۲۰ لیتر در ثانیه است

شهرستان سرپل‌ذهاب دارای ۱۸ هزار مشترک شهری و ۱۱ هزار و ۵۰۰ مشترک آب روستایی است که در ۲ بخش مرکزی و قلعه شاهین زندگی می‌کنند.

این شهرستان در غرب کرمانشاه بیش از ۹۰ هزار نفر جمعیت دارد.