مهندس فرهاد بهمنی عضو هیات مدیره ست بانک ایران اظهار داشت: تعداد ابزارهای الکترونیکی این بانک از قبیل؛ خود پرداز، پایانه شعب، پایانه فروشگاهی و درگاه های الکترونیک در پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۸۶۹ هزار و۸۹۸ رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۳۶ درصد رشد داشته است.

 به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران، فرهاد بهمنی عضو هیات مدیره بانک ضمن اعلام این خبر گفت: به منظور توسعه خدمات بانکداری الکترونیک، کاهش مراجعات و دریافت حضوری خدمات و کمک به جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، این بانک نسبت به توسعه ابزارهای الکترونیک خود اقدام کرده است. همچنین در این مدت تعداد تراکنش دستگاه های خود پرداز، پایانه شعب، پایانه فروشگاهی و درگاه های الکترونیکی بانک از ۳۰۹ میلیون تراکنش در پنج ماهه سال گذشته به ۴۰۳ میلیون تراکنش در پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده که رشد ۳۰ درصدی را نشان می دهد.
بهمنی با اشاره به اینکه فراهم کردن دسترسی به خدمات بانکی و مالی به ویژه در مناطق روستایی و کم برخوردار از الویت های پست بانک ایران است، افزود: بررسی صورت گرفته نشان می دهد روزانه بیش از ۶/۲ میلیون تراکنش از طریق ابزارهای الکترونیک و درگاه های پست بانک ایران انجام می شود که پایانه فروشگاهی و دستگاه خود پرداز، بیشترین سهم از تراکنش ها را دارند.
عضو هیات مدیره پست بانک ایران افزود: مبلغ تراکنش ابزارهای مورد اشاره، از ۸۷۷ هزار میلیارد ریال در پنج ماهه سال ۱۳۹۹ به ۱,۴۸۵ هزار میلیارد ریال در پایان مرداد ماه سالجاری افزایش یافت که با رشد ۶۹ درصدی مواجه بوده و نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که مبلغ تراکنش درگاه های الکترونیکی پست بانک ایران در مقایسه با پنج ماهه سال گذشته، ۴ برابر شده است.