با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه تعاون، رشد ۲۳۳ درصدی سرمایه این شرکت محقق شد.

به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای افزایش سرمایه این شرکت، با افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی از سوی سهامداران موافقت شد.
به این ترتیب نماد شرکت بیمه تعاون «وتعاون» با رشد ۲۳۳ درصدی سرمایه روبه رو شده و به ۵ هزار میلیارد ریال می رسد.
شایان ذکر است که بیمه تعاون از دی ماه ۱۳۹۹ و پس از تأیید هیأت پذیرش در بازار فرابورس حضور دارد.