کرمان – اقتصادی برتر – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: هدف و رویکرد اصلی دولت در تنظیم بودجه ۱۴۰۱ تحقق رشد اقتصادی و توزیع درآمدی است که اثری ملموس در رفاه و معیشت جامعه به دنبال خواهد داشت.

جعفر رودری در جریان بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) استان کرمان افزود: رشد اقتصادی با شکل گیری فعالیت ها، اشتغالزایی و توزیع درآمد مفهوم می یابد؛ به طور مثال در صورتی که تولید ناخالص داخلی استان کرمان در مقایسه با سال گذشته رشد داشته باشد، می تواند در رفاه و معیشت مردم نیز اثر مثبت بگذارد و قابل لمس باشد.

وی اظهارداشت: دولت در تنظیم بودجه ۱۴۰۱ به لحاظ برنامه زمانی که بررسی بودجه را چند ماه پیش از زمان ارائه آن در دستور کار قرار می دهد، طی سرفصل های مختلف بررسی ها را آغاز و پیش نویس لایحه را تنظیم می کند که پس از تصویب هیات دولت و جمع بندی نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم بودجه و پاسخ به چالش های موجود 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: امسال با فعالیت دولت جدید، دستور موکد ریاست جمهوری در اصلاح ساختار بودجه مطرح شد، به گونه ای که لایحه ۱۴۰۱ در راستای پاسخگویی به مسائل و چالش های موجود بخصوص در نظام اقتصادی کشور تنظیم و تدوین شده است. 

وی یادآور شد: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز این امر را بجد در دستور کار قرار داده و نظرات تمامی استان ها در ستادهای تدوین بودجه به صورت مستمر اخذ شد و بنا به تاکید ریاست این سازمان، بودجه را بایستی با نگاه به شاخص های عملکردی اقتصاد کلان ببینیم.

رودری افزود: تنظیم بودجه به صورتی است که شاخص های کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی، بیکاری، اشتغال، تورم، توسعه صادرات، تراز پرداخت ها، ضریب جینی و توزیع درآمدها را رصد می‌کند یا به صورت کارآمدتری تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تاکید بودجه ۱۴۰۱ بر فعال سازی ظرفیت های استان ها

وی اضافه کرد: مهمترین بخش در حوزه بودجه ۱۴۰۱ به اصلاح نگرش و تنظیم بودجه به لحاظ تاثیرگذاری آن در حوزه های عملکردی و شاخص های کلان بر می گردد لذا تمامی استان ها مکلف شدند برنامه رشد اقتصادی خود را در این زمینه ارائه کنند و کرمان نیز سال ۱۴۰۱ با توجه به بررسی روند گذشته، ظرفیت های اقتصادی و همچنین تکیه بر احیای ظرفیت های خالی، نقطه نظرات خود را براساس کار کارشناسی همکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: تحقیقات استان کرمان موید این بود که ظرفیت زیادی را در اغلب بخش های اقتصادی داریم و این ظرفیت ها در صنعت و معدن و خدمات مشهودتر است.

وی بیان داشت: وجود کرونا طی سال های گذشته یکسری از فعالیت های ما از جمله بخش های خدماتی و زیربخش های آن همچون هتل، رستوران و آموزش را تحت تاثیر قرار داد و اکنون با توجه به اینکه بخشی گسترده از جامعه استان کرمان واکسینه شده، پیش بینی می شود که شرایط بخش عمده تری از فعالیت ها به روند عادی خود برگردد لذا امکان استفاده از این حوزه ها هم در لایحه بودجه بیشتر از گذشته فراهم می شود.

پیش بینی رشداقتصادی ۸.۲ درصدی برای کرمان

رودری ادامه داد: با توجه به رویکرد بودجه ۱۴۰۱ تاکید بر این است که رشد اقتصادی ۸.۲ درصدی را برای سال ۱۴۰۱ در استان کرمان داشته باشیم.

وی عنوان کرد: اصلاح ساختاری به لحاظ برنامه های بودجه که در کشور و کرمان دنبال می شود معطوف به ردیف های بودجه است، یکسری ردیف ها که نیازمند اصلاح و بازنگری هستند به لحاظ شکل، تعداد و محتوا در سطح کشور درحال بازنگری و اصلاح هستند زیرا ممکن است در گذشته یکسری ردیف ها به عنوان یک ضرورت در این لایحه شکل گرفته و اکنون موضوعیت نداشته باشند.

رودری با بیان اینکه بودجه به لحاظ ردیف ها و از نظر وظایف و تکالیف استانی و ملی مورد تاکید رئیس سازمان برنامه و بودجه است گفت: یکسری وظایف به استان ها منتقل و اختیارات داده می شود و متناسب با برنامه استان برای بودجه، امکانات بودجه ای و برش یک ساله این قانون می تواند کمک کننده باشد و توسط مسئولان استانی این اهداف کلان محقق شود.

تحقق بودجه نیازمند واگذاری یکسری اختیارات است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: در مفهومی ساده در این رویکرد یکسری تکالیف برنامه ای از جمله رشد اقتصادی ۸.۲ درصدی در استان کرمان با اهداف ریزتری همچون توسعه صادرات، اشتغال زایی، سهم بخش های اقتصادی، ارزش افزوده و سهم شهرستان ها(برای نخستین بار) در قانون بودجه ۱۴۰۱ مشخص شده است.

وی تصریح کرد: رشد اقتصادی پیش بینی شده زمانی به صورت تکلیف مورد تاکید استان ها قرار می گیرد که برای پیاده سازی آن، یکسری اختیارات و الزامات نیز داده شود که بتواند کمک کننده تحقق این رشد در استان و اهداف کلان اقتصادی کشور باشد.

بهره گیری از آمایش سرزمینی در بودجه

رودری تاکید کرد: یکی از مهمترین رویکردهای ساختاری و مناسب، دخالت دادن موضوع آمایش سرزمینی در تدوین بودجه ۱۴۰۱ است و با توجه به تدوین اسناد آمایش سرزمینی تمامی استان ها و رسیدن به تصویب شورای عالی آمایش کشور، زمینه تخصصی و کارشناسی استفاده از این سند فراهم شده و با تاکید جدی دولت، جهت گیری و تقسیم بندی های ظرفیت های منطقه ای مطابق با اسناد آمایش سرزمینی به بحث قانون بودجه ورود پیدا می کند.

وی افزود: در حوزه آمایش سرزمینی اگر یکسری مناطق و شهرستان ها ظرفیت هایی دارند که تاکنون از آن استفاده کافی نشده، با برنامه ریزی وارد مدار تولید و استفاده از آن ظرفیت ها می شوند و ممکن است در یکسری مناطق استفاده از یک عامل طبیعی مثل معدن و دیگر موارد بیش از حد باشد که در یک بازه زمانی دچار اصلاحات می شود، به گونه ای که تنظیم ظرفیت های فضای جغرافیایی با توزیع و پراکندگی فعالیت ها و همینطور تنظیم جمعیت همراه باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: تمرکز فعالیت ها بر شکل گیری سکونتگاه‌ها و سیاست تنظیم جمعیتی هم تاثیر دارد، ضمن آنکه توازن بین فضا، فعالیت و انسان از طریق کاربرد تنظیم نرخ های رشد اقتصادی و برنامه افزایش تولید در شهرستان ها تنظیم می شود.

وی عنوان کرد: رشد اقتصادی ماحصل شکل گیری فعالیت ها و این فعالیت ها ممکن است در بودجه ۱۴۰۱ امکان به بهره برداری رساندن یکسری پروژه ها که امکان افتتاح بیش از مدت یکساله را دارند طی سال های آینده داشته باشد لذا این سال برای یکسری از فعالیت ها سال شروع پروژه و برای یکسری دیگر از پروژه ها سال بهره برداری خواهد بود.

رودری ادامه داد: موضوع آمایش یکی از مسائل مهم استان کرمان و کشور است که در آن حوزه بحث توسعه پایدار هم مطرح می شود؛ مهمترین ابعاد که روی آن تاکید می شود نیز این است که حفظ منافع بین نسلی را داشته باشیم و ظرفیت های طبیعی از جمله آب در این حوزه تعریف می شود که این امر باتوجه به وضعیت بحران آب در استان بر تخلیه نشدن سفره های آبی نیز تاکید دارد.

وی افزود: لذا برنامه ریزی لازم در این راستا انجام و جلو خام فروشی از طریق گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی و توسعه خوشه های صنعتی و زنجیره های تولید که مهمترین آنها در معادن استان کرمان است، پیگیری می شود؛ همچنین در این زمینه فعالیت های گردشگری دنبال می شود که در برنامه توسعه استان کرمان هم آمده است.

رویکرد اصلی دولت در بودجه ۱۴۰۱ تامین رفاه و معیشت جامعه است

ضرورت اصلاح ساختار توسعه کرمان در لایحه بودجه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در ادامه به نکته مهم دیگری با کلیدواژه توسعه متوازن استان اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت های حفظ محیط زیست به گونه ای که بتواند توسعه بلندمدت استان را نیز تضمین کند گفت: اینک یکی از مهمترین ناپایداری ها این است که شدت آب سفره های زیرزمینی ما درحال کاهش است.

رودری توضیح داد: در گذشته از سفره های آب زیرزمینی به صورت بی رویه برداشت شده و اینک می توانیم بگوییم که به جز چند منطقه خاص کویری، کل محدوده ها و دشت های استان منطقه ممنوعه برداشت آب تلقی می شوند لذا فعالیت های توسعه ای استان نیز با وجود کم آبی دشوار می شود.

وی خاطرنشان کرد: استان کرمان گرچه با کمبود آب مواجه است، از طرفی بایستی نیازمندی های توسعه آن را هم فراهم کنیم که نیازمند جذب سرمایه گذاری است و ضرورت صدور مجوز جدید را نشان می دهد که برای رفع این تناقض باید اصلاح ساختار را انجام دهیم.

رودری افزود: این اقدام از گذشته آغاز شده و به صورت جدی پیگیری می شود، همچنین سند سازگاری با کم آبی استان کرمان نیز به تصویب رسیده و در اسناد آمایش استان نیز بر آن تاکید شده است.

استفاده از ظرفیت های کشاورزی با مدرن سازی

وی با اشاره به مصرف بیش از ۹۰ درصدی آب استان در حوزه کشاورزی گفت: اینک سهم بخش کشاورزی در اقتصاد استان به نسبت شاخص های پایداری محیط زیست به مراتب بالاتر است، در حالی که ظرفیت بُرد بخش کشاورزی و توان اکولوژیک استان هیچ تناسبی با وضع موجود ندارد؛ به عبارتی میزان استفاده از ظرفیت ها ۲ برابر توان اقلیمی استان است لذا باید این ساختار اصلاح شود.

درآمد مردم هم نباید معطل بماند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ابراز داشت: اصلاح این ساختار یک برآیند است که با صورت منطقی پیگیری می شود و در این زمینه زمانی انتقال فعالیت ها را تعریف می کنیم که بایستی معیشت جایگزین بدرستی برای آن تعریف شود و مردم به لحاظ درآمد و اشتغال معطل نمانند.

وی با بیان اینکه تجربه انتقال فعالیت از حوزه کشاورزی به صنعت، معدن و خدمات را در کشورهای مختلف داشته ایم عنوان کرد: اگر تجارب کشورهای توسعه یافته امروزی و درحال توسعه را ببینید عمدتا این فرایند را طی کرده اند و راه سومی نیز وجود ندارد زیرا یا بایستی عملا میزان انتظار از میزان رشد اقتصادی و جمعیت را برای کاهش مصرف آب کم کنیم یا تنظیم فعالیت ها به گونه‌ای باشد که فعالیت کم آب برتر با مصرف آب کمتر و سطح درآمد بیشتر را پیشنهاد کنیم که با اقبال عمومی روبه رو شود و مصرف آب استان را کنترل کند.

رودری ادامه داد: چاره ای به جز این نداریم که انتقال فعالیت ها را از کشاورزی به سمت صنعت، معدن و خدمات هدایت تا تعادل را در توسعه استان حاکم کنیم.

یک پرسش مهم

وی با بیان اینکه ممکن است پرسش مهمی دراین زمینه با توجه به تولیدات مهم کشاورزی مثل پسته، خرما، مرکبات یا محصولات جالیزی و سرنوشت آنها مطرح شود که باید گفت: حوزه کشاورزی استان کرمان از جمله پسته، خرما، مرکبات و محصولات جالیزی از بخش های دارای مزیت استان ممحسوب می شوند و در این محصولات جزو استان های تولیدکننده برتر کشور هستیم.

وی افزود: لذا باید کشاورزی استان را ۲ قسمت کنیم که یک قسمت کشاورزی مدرن و نسبتا مدرن که از نظر اقتصادی قابلیت مدرن شدن را دارد، به عنوان ظرفیت های نسبی و بالفعل استان باید تقویت شود و بحث اصلاحی به جاهایی از کشاورزی برگردد که اقتصادی نیست و افراد برای حفظ آب یا مالکیت خود آن را نگه داشته اند و به هر دلیلی ساختار سنتی، معیشتی و غیرتجاری در حوزه کشاورزی شکل گرفته و از گذشته وجود داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ادامه داد: نیاز به اصلاح در حوزه هایی است که مشخصا کشاورزی تجاری و اقتصادی ندارند و کشاورزی سنتی غیرقابل برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای مدرن شدن داریم که با محدود شدن این حوزه می توانیم آب مورد نیاز برای رشد اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی و درآمدی را تامین کنیم.

جایگاه نامناسب استان و فقر گسترده

وی تصریح کرد: فقر گسترده و سطح درآمد سرانه پایین استان کرمان در بررسی های کارشناسی نشان می دهد که در جایگاه مناسبی نیستیم و یکی از دلایل آن این است که بخش زیادی از فعالیت های کنونی ما سنتی و معیشتی هستند که با حفظ وضع موجود، قابلیت سرمایه گذاری رشد و مدرن شدن را ندارد.

رودری افزود: بررسی ساختار اقتصادی استان های مجاور که اقلیمی شبیه کرمان دارند نیز در ادامه این رشد صنعتی و کاهش کشاورزیِ غیربهره‌ور رخ داده است.

وی در عین حال با بیان اینکه این برنامه ها به دنبال تحدید بخش کشاورزی نیست بلکه ارتقای بخش های مکانیزه کشاورزی و افزایش بهره وری از آن مدنظر قرار دارد  ادامه داد: ارزش افزوده بخش کشاورزی چهار درصد از رشد اقتصادی استان کرمان تعریف شده که نشان می دهد در برنامه بودجه ۱۴۰۱ سهم بخش کشاورزی استان کرمان، نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه رشد نیز می یابد اما این رشد با استفاده از آبیاری نوین و کشاورزی مکانیزه محقق می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان همراه با معاونان و رئیس روابط عمومی این سازمان به مناسبت گرامیداشت روز آمار روز سه شنبه هفته جاری در خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) استان کرمان حاضر شد و ضمن دیدار با رئیس و خبرنگاران این خبرگزاری در جریان بیشتر چگونگی فرآیندهای تولید و انتشار فرآورده های خبری قرار گرفت.

رویکرد اصلی دولت در بودجه ۱۴۰۱ تامین رفاه و معیشت جامعه است

داود میاندهی رئیس خبرگزاری ایرنا استان کرمان نیز در این دیدار ضمن تشریح فعالیت های این رسانه مادر و ملی در کشور که از سال ۱۳۱۳ تاسیس شده بر آرشیو غنی متنی و عکس موجود در این خبرگزاری اشاره و بر ضرورت بهره برداری مناسب از آن به عنوان یک میراث ملی ارزشمند تاکید کرد.

وی همچنین تاکید کرد که با نگاه تخصصی به مقوله رسانه و ارتباطات در کشور و استان می توان بااستفاده مناسب و کارشناسی از ظرفیت رسانه، جلو بروز بسیاری از مشکلات را گرفت یا مانع تبدیل مسائل به معضل یا بحران شد ضمن اینکه می توان با ارتباط و تعامل بیشتر با حوزه رسانه ای در ارتباط و مواجهه با افکارعمومی و هدایت آن نیز بسیار موفقیت آمیز عمل کرد.

رویکرد اصلی دولت در بودجه ۱۴۰۱ تامین رفاه و معیشت جامعه است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه نیز خبرگزاری ایرنا را از رسانه های معتبر و مرجع کشور خواند و از تولیدات این رسانه که با نگاه کارشناسی و نیز منطبق با ملاحظات و رویکردهای همه جانبه در کلیت نظام و توجه به منافع ملی کشور انجام می گیرد، سپاسگزاری و با اهدای لوح به خبرنگاران ایرنا از آنان تجلیل کرد.