صنعت بیمه به‌عنوان صنعتی مهم، فراگیر و فرابخشی برای ارتقای بهره‎وری نیازمند توجه به این سرمایه عظیم است. به‎دلیل ارتباط روزمره و گسترده خدمات و محصولات ارائه‎شده توسط صنعت بیمه با زندگی، کسب‌وکار و فعالیت‎های آحاد مردم، توجه به سرمایه اجتماعی برای هر نوع سیاست‌گذاری بیمه‎ای لازم و ضروری است.

 به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، در سال‌های اخیر محققان بر نقش سرمایه اجتماعی در رشد و توسعه کشورها و شرکت‎ها تاکید کرده‎اند. سرمایه اجتماعی سرمایه‌ای نامرئی و در مالکیت جمع است که سبب بهبود عملکرد شرکت‎ها، سازمان‎ها و حکمرانی خوب دولت و نیز گشایش‎های اجتماعی و فرهنگی جوامع می‎شود.
از  سرمایه اجتماعی تعاریف متعددی ارائه شده است و به‌طور خلاصه ارتباطات و مشارکت اعضای یک سازمان که می‌تواند همراه با سرمایه فرهنگی، ابزاری برای بهره‌وری سرمایه اقتصادی باشد را شامل می‌شود. سرمایه اجتماعی آن جنبه از ساختار اجتماعی است که به‌عنوان منبعی برای دستیابی به اهداف و منافع در اختیار اعضا قرار دارد و نیز مجموعه‌ای از مفاهیمی مانند اعتماد ، هنجارها و شبکه‌ها تعریف می‌شود که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت تامین منافع و همکاری و هماهنگی متقابل را تسهیل می‌کند.
بر پایه این گزارش، میز مطالعات اجتماعی پژوهشکده بیمه در ماه‌های گذشته پیمایشی را با عنوان “سنجش سرمایه اجتماعی صنعت بیمه” در ۳۱ استان کشور به‎صورت آنلاین به مورد اجرا گذاشته و براساس تحلیل داده‎های این پیمایش از ۱۰۹۲ نمونه دریافتی، پارامترهای مهمی ازجمله سرمایه اجتماعی و اعتماد نهادی صنعت بیمه کشور، نگرش شهروندان به مسئولیت اجتماعی صنعت بیمه و ابعاد مرتبط دیگر بررسی شده است.
یافته‌های اولیه طرح ملی پیمایش و سنجش سرمایه اجتماعی صنعت بیمه نشان می‌دهد که از نظر دو سوم (۷۲ درصد) ایرانیان، گسترش صنعت بیمه برای توسعه کشور کاملا ضروری است. همچنین، ۴۳ درصد از پاسخگویان بیمه را برای تحقق عدالت اجتماعی ابزاری بسیار موثر دانسته‏‌اند.
با انتشار گزارش کامل سنجش سرمایه اجتماعی صنعت بیمه، نهادهای سیاست‎گذار و شرکت‌های بیمه بازرگانی می‌توانند با بهره‎گیری از نتایج آن در چشم‎انداز آتی برنامه‎های خود، ضمن توجه به ارتقاء سرمایه اجتماعی، زمینه شکوفایی صنعت توأم با اعتماد و رضایت مشتریان و جامعه را مدنظر قرار دهند.