تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: برنامه‌ای برای محدود کردن گاز صنایع نداریم و اگر برودت هوا شدت یابد، صنایع سیمانی باید از مازوت استفاده کنند.

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از خانه ملت، مجید چگینی درباره وضعیت تامین سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی در فصل سرما، گفت: تمام تلاش خود را برای تامین گاز مورد نیاز صنایع در فصل سرما به کار می‌بریم زیرا به اهمیت تولید واقف هستیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از مردم ایران دعوت کرد که با کاهش مصرف به دولت و شرکت ملی گاز در تامین گاز پایدار صنایع کمک کنند و افزود: هرچند برای مدیریت گاز صنایع در اوج سرما نیز برنامه‌ریزی شده اما اگر برودت هوا شدت یافته و مصارف افزایش یابد باید اولویت‌های درنظر گرفته شده اعمال شود.

چگینی با بیان اینکه تاکنون برنامه‌ای برای محدود کردن گاز صنایع نداریم، ادامه داد: تلاش می‌شود که محدودیتی ایجاد نشود اما طبیعی است که به طور مثال صنایع سیمان که می‌توانند از سوخت دوم استفاده کنند، در این زمان از مازوت استفاده کنند و ما گاز آنها را مقداری محدود ‌کنیم.

وی تصریح کرد: در قراردادهایی که با صنایع داریم، تامین گاز در ۸ ماه ابتدایی سال تضمین شده، اما در ۴ ماه دوم صنایعی که می‌توانند، باید از سوخت دوم استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران عنوان کرد: با این وجود تلاش می‌شود که در صورت امکان گاز صنایع تامین شود اما اگر شرایطی ایجاد شود که از نظر گاز با محدودیت روبرو شویم این واحدها باید از سوخت دوم استفاده کنند.