تهران – اقتصادی برتر – وزیر نیرو با بیان اینکه باید قدم‌های بلندتر و با عزمی‌ جدی‌تر در آبرسانی به روستاهای محروم برداشته شود، گفت: هدف شورای جهاد آبرسانی ایجاد هم‌افزایی و یکپارچگی برای سرعت دادن به کار آبرسانی به مناطق و روستاهای محروم است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «علی اکبرمحرابیان» امروز (شنبه-هفدهم مهرماه) در نخستین جلسه شورای جهاد آبرسانی در ستاد وزارت نیرو افزود: ایجاد یکپارچگی در فعالیت‌های پراکنده آبرسانی و نیز تعیین مدیریت واحد در این زمینه کمک خواهد کرد تا بتوان کار آبرسانی به روستاها محروم را سرعت بخشید.

وی ادامه داد: از ابتدای انقلاب اسلامی در بخش های آب و برق خدمات شایانی چه در بخش شهری و چه در روستاها انجام گرفته که نتبجه آن رشد و توسعه کشور را به همراه داشته است.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: ارائه این خدمات در برخی مناطق محروم سبب شد تا میزان برخورداری مردم این مناطق، بسیار خیره کننده باشد.

محرابیان ادامه داد: در برخی دوره ها خدمت رسانی در بخش آب و برق سرعت چشمگیری یافته و برق رسانی چنان رشد کرده که در یک مدت معین بسیاری از روستاها از نعمت برق بهره مند شده اند.

وی افزود: اما در بخش آبرسانی ضرورت دارد قدم های بلندتری با عزمی جدی تر برای یک کار جهادی و فراگیر برداشته شود تا بتوان بی آبی در برخی روستاها و نیز تنش آبی در برخی دیگر از روستاهارا برطرف کرد.

وزیر نیرو ادامه داد: اکنون در کشور دستگاه ها و گروه های زیادی با اعتبارات فراوان وجود دارد که در زمینه آبرسانی فعالیت دارند.

محرابیان گفت: ضرورت دارد با یکپارچه کردن این فعالیت ها، اعتبارها و ایجاد هم افزایی، معضل بی آبی در روستاهای هدف را برطرف ساخت.

وی افزود: اعتباراتی که در بخش آبرسانی صرف می شود، نشان می دهد که در این زمینه مشکلی نخواهیم داشت و با بسیج امکانات و یکی کردن فعالیت ها می توان کار را به سرعت جلو برد.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در این شورا دنبال ایجاد هم افزایی و یکپارچه ساختن امکانات و فعالیت ها چه در بخش دولتی، چه خصوصی و چه خیرین با ایجاد یک چارچوب مناسب هستیم.

محرابیان گفت: تلاش خواهد شد با تقسیم کار بین گروه های مختلف کار آبرسانی به نقاط فاقد آب یا نقاطی که دچار تنش آبی به بهترین شکل انجام شود.

محرابیان گفت: موفقیت در امر آبرسانی در این برهه زمانی نیازمند روحیه انقلابی، کار جهادی و بهره‌مندی از ظرفیت متنوع نخبگان، کارشناسان گروه‌های جهادی، نهادها و خیران است.

وی به وجود مجتمع های آب سانی در برخی روستاها اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: گرچه این مجتمع ها کارهای خوبی در امر آبرسانی انجام داده اند اما در برخی روستاها نیاز به کار بیشتر وجود دارد.

وزیر نیرو گفت: خیرین نیز کارهای خوبی کرده اند و نهادهای مردمی و ما در این مرکز دنبال ایجاد سازو کاری برای سرعت دادن به امور هستیم.

وی میزان بهره مندی کنونی مردم روستاها از آب را ۷۵ درصد اعلام کرد و گفت: باید تلاش کرد روستاهای باقی مانده به سرعت آبرسانی شوند.

وی افزود: باید کار آبرسانی به روستاهای کم جمعیت در دستور کار قرار گیرد.