واحدهای صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا، در راستای حفظ منافع متقاضیان، در پایان دوره مرداد ماه ۱۴۰۰ ثبت صدور نمی شوند.

به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون و براساس پیشنهاد اداره کل سرمایه گذاری و تایید اداره کل سازمان و روش‌های بانک ، طی روزهای ۲۵ تا ۳۰ مرداد ماه، بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق سرمایه گذاران و مشتریان، هیچ گونه ثبت صدور برای واحدهای صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا در شعب بانک توسعه تعاون انجام نمی گردد.
با توجه به تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور متاثر از شرایط بازار سرمایه در روزهای اخیر و پیش بینی شرایط در روزهای آتی می باشد و این اطلاعیه در راستای حفظ حقوق متقاضیان صادر و اجرایی می شود.
بر این اساس و بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق سرمایه گذاران و برای دوره مرداد ماه سال جاری، همکاران شعب بانک توسعه تعاون موظف هستند از هرگونه ثبت صدور واحدهای صندوق از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۳۰( بمدت ۶ روز) خودداری نمایند