بررسی آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به اسفندماه سال ۹۹ رشد ۱۴.۳ درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، بررسی آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در مرداد ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری ۲۷۳۵۵.۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال ۹۹ که ۲۳۹۲۶.۷ هزار میلیارد ریال بود ۱۴.۳ درصد افزایش یافته است.

همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ۸.۴ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مرابحه با ۲۹.۹ درصد و فروش اقساطی با ۲۰ درصد است.

به لحاظ عددی در پایان مرداد ماه سال جاری ۲۲۶۱.۶ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال ۹۹ که ۲۰۲۹.۲ هزار میلیارد ریال بوده، ۱۱.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

وضعیت بانک‌های تجاری

بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تجاری کشور در پایان مرداد ۱۴۰۰ متفاوت بوده به نحوی که ۱۳.۶ درصد از وام‌های بانک‌های تجاری قرض‌الحسنه بوده که رقم آن ۵۶۷.۲ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری در اسفند سال قبل ۴۹۷.۱ هزار میلیارد ریال بوده است.

در بانک‌های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان ۲۹.۳ درصد است که رقم آن ۱۲۱۹.۴ هزار میلیارد ریال در پایان مرداد ۱۴۰۰ بوده است. این میزان در اسفند سال ۹۹ معادل ۱۲۰۳.۵ هزار میلیارد ریال بود.

همچنین ۱۹.۴ درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم ۸۰۸.۶ هزار میلیارد ریال در پایان مرداد ماه به تسهیلات مرابحه اختصاص داشته که این رقم در اسفندماه سال قبل ۶۱۸.۷ هزار میلیارد ریال بوده است.

وضعیت بانک‌های تخصصی

همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف در پایان مردادماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که ۵ درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۲۰۴.۲ هزار میلیارد ریال در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل ۲۰۰.۷ هزار میلیارد ریال بود.

بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود به نحوی که در پایان مرداد ماه سال جاری ۴۱.۵ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به رقم ۱۶۶۵.۹ هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال ۹۹ به میزان ۱۶۸۱ هزار میلیارد ریال بود.

بانک‌های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند به نحوی که ۱۶.۶ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان مرداد ۱۴۰۰ به میزان ۶۷۴.۲ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.

وضعیت بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری

در بخش بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۷.۸ درصد تسهیلات پرداخت شده در پایان مرداد ۱۴۰۰ به میزان ۱۴۹۰.۲ هزار میلیارد ریال به عنوان قرض‌الحسنه و ۳۵.۴ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مرابحه به رقم ۶۷۷۴.۳ هزار میلیارد ریال بوده است.