تهران – اقتصادی برتر – نایب رییس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس عملکرد وزیر پیشنهادی صمت در بهبود خودروهای فرسوده و دوگانه سوز را ستود و ایده‌های وی را سبب پیشرفت این حوزه توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «محمدحسین فرهنگی» روز سه‌شنبه و در موافقت با برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: نکاتی که مخالفان درباره وزیر پیشنهادی صمت گفتند، در قالب برخی نگرانی‌ها و پیشنهادها بود و طبیعی است که حتی ممکن است موافق نیز پیشنهادها و نظرات تاکیدی و اصلاحی نسبت به وزیر پیشنهادی داشته باشند.

نایب رییس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس افزود: آقای فاطمی امین علاوه بر داشتن قدرت و توانایی و ایده پردازی، روحیه تحول گرایی، و مهارت‌ های ادراکی دارد و در بخش اجرایی نیز عملکرد قابل توجهی از خود به جا گذاشته است.

وی با اشاره به همکاری های وزیر پیشنهادی صمت با نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد:  وی به رغم اینکه در نهاد ریاست جمهوری ابزارهای مستقیم را نداشت ولی موفق شد از یک موضوعی که سابقه‌ای در آن نداشته یا در حد خیلی اندکی سابقه داشته است، مانند حوزه های خودروهای دوگانه سوز، این موضوع از از حد صفر به یک میلیون خودرو برساند. همچنین در وزارت صمت نیز مدیریت بخش‌های مختلف را داشته است که از بیان جزئیات آن می‌گذرم.

ادامه دارد…