شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی اراک از شرکت بیمه البرز قدردانی کرد.

به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی بیمه البرز، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی اراک با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل بیمه البرز از ارایه خدمات خوب بیمه‌ای شعبه اراک بیمه البرز به کارکنان پتروشیمی اراک قدردانی کرد.