با انتخاب اعضای شورای عمومی، دکتر بهاری فر مدیرعامل شرکت بیمه “ما” برای دومین دوره متوالی عضو هیات رئیسه سندیکای بیمه گران ایران شد.

به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی بیمه “ما” ، جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران روز گذشته به منظور انتخاب اعضای جدید هیات رئیسه با حضور اکثریت اعضا تشکیل و اعضای اصلی هیات رئیسه در این جلسه انتخاب شدند

بر همین اساس و به ترتیب آرا، ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه دانا، حجت بهاری‌فر مدیرعامل بیمه “ما”، محمدرضا کشاورز مدیرعامل بیمه دی، علی جباری مدیرعامل بیمه رازی به عنوان اعضای اصلی هیات رئیسه سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.

لازم به ذکر است در پی رای گیری انجام شده و در نتیجه آرای ماخوذه مسعود بادین مدیرعامل بیمه آسیا و علیرضا هادی مدیرعامل بیمه باران نیز به عنوان اعضای علی البدل هیات رئیسه سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.

گفتنی است حجت بهاری‌فر مدیرعامل بیمه “ما”، برای دومین دوره متوالی است که به عنوان عضو اصلی هیات رئیسه سندیکای بیمه گران ایران انتخاب می شود.