تهران – اقتصادی برتر – وزیر نفت در حکمی پیام کهتری انور را به‌عنوان مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی منصوب کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، «جواد اوجی» وزیر نفت در حکمی پیام کهتری انور را به سمت مشاور وزیر نفت و مدیرکل دفتر وزارتی منصوب کرد. 

در این پیام آمده که نظر به شایستگی، تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت «مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی» منصوب می‌شوید.

اوجی در این پیام ادامه داده که امید می‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود در زمینه هماهنگی امور مربوط به دفتر وزارتی با تعامل و همکاری مؤثر با معاونت‌ها، شرکت‌های تابعه و مدیریت‌های کل ستادی در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.