شرکت بیمه پاسارگاد ضمن گرامی داشت هفته نیروی انتظامی در راستای مسئولیت اجتماعی و همراهی با مدافعان امنیت کشور با اهدای تجهیزات ضروری و مشارکت در طرح های برگزار شده در این هفته توسط شعبه های سراسر کشور به حمایت از تأمین کنندگان امنیت پرداخت.

براساس این گزارش، مشارکت بیمه پاسارگاد در هفته گرامی داشت نیروی انتظامی در راستای مسئولیت اجتماعی این شرکت در سطح جامعه و اهمیت به نظم و حمایت تأمین کنندگان امنیت کشور در سراسر کشور از جمله شعبه های ساری، یزد و … اتفاق افتاد.

هفته نیروی انتظامی از ۱۷ مهرماه با شعار پلیس مقتدر، قانونمدار و امین مردم آغاز و ۲۳ مهر ماه با شعار پلیس، ولایتمداری، حفظ ارزش‌ها و جامعه ایمانی به پایان می رسد.