تهران – اقتصادی برتر – شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرد:از آغاز عقد قراردادهای گواهی ظرفیت (بهمن ماه سال ۹۸) تا کنون ۲۵۳ معامله به حجم هزار و ۵۲۱ مگاوات انجام شده است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، این شرکت اعلام کرد: از آغاز عقد قراردادهای گواهی ظرفیت (بهمن ماه سال ۹۸) تا کنون، ۲۴۳ مشترک برای دریافت این گواهی به شرکت بورس انرژی معرفی شدند.

ارزش کل معاملات انجام شده در تالار معاملات اوراق گواهی ظرفیت بورس انرژی تاکنون ۱۸ هزار و ۲۴۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال با حداکثر قیمت معامله شده ۲۴ میلیون و ۲۷۳ هزار ریال بر کیلو وات ساعت بوده است.

تاکنون ۴هزار و۱۹۰ مگاوات درخواست از طرف شرکت مدیریت شبکه به سازمان بورس معرفی شده که ۲هزار و ۶۶۹ مگاوات هنوز خریداری نشده است.

در حال حاضر ۶۰۷ مگاوات گواهی ظرفیت قابل عرضه وجود دارد.

به گزارش ایرنا، گواهی ظرفیت سندی است قابل معامله که با اجازه وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیت نیروگاهی قابل اتکای جدید و یا کاهش قدرت قراردادی مشترکان موجود صادر می شود. واحد گواهی ظرفیت کیلو وات است که معرف تعهد تدارک یک کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی به مدت نامحدود است.

گواهی ظرفیت برق یک ابزار بسیار مناسب است که در اواخر سال ۹۸ از آن رونمایی شد.