دکتربهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران گفت: منابع پست بانک ایران در پنج ماهه سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۰۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۹ از رشد ۵۴ درصدی برخوردار بوده است.

 به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران، وی ضمن اعلام خبر فوق اظهار داشت: در پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ منابع موثر بانک ۲۸۷/۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۴ درصد رشد را نشان می دهد.
دکتر شیری افزود: تعداد تسهیلات پرداختی در پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ به میزان ۸۹ هزار فقره و به مبلغ ۵۳/۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۵۹ درصد و از نظر مبلغ ۴۷ درصد رشد داشته است.مبلغ سرانه تسهیلات (نسبت تسهیلات اعطایی به تعداد دریافت کنندگان ) ۵۹۸ میلیون ریال است که این آمار بیانگر تمرکز  پست بانک ایران بر اعطای تسهیلات خرد در مناطق روستایی و کم برخوردار می باشد.
وی اظهار داشت: از مجموع تسهیلات پرداختی مورد اشاره ؛ ۵۳ درصد در بخش خدمات و فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ۲۲ درصد در بخش کشاورزی ،۱۳ درصد در بخش صنعت و معدن و ۱۱ درصد در بخش بازرگانی بوده است.در پنج ماهه سال جاری سهم بخش خدمات و فناوری اطلاعات و ارتباطات در اعطای تسهیلات نسبت به مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است.
به گفته مدیر عامل پست بانک ایران، سهم عقود مشارکتی در تسهیلات پرداختی ۲۸ درصد و سهم عقود مبادله ای ۷۲ درصد بوده که سهم عقود مشارکتی در پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ، ۱۳ درصد کاهش و به همان نسبت سهم عقود مبادله ای افزایش یافته است.