تهران – اقتصادی برتر – نخستین چاه تولیدی سکوی اقماری نصر ۵ شرکت نفت فلات قاره ایران در مسیر اجرای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت میدان‌های سیوند و اسفند عملیاتی شد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت نفت، «حمیدرضا ثقفی» مدیرعامل شرکت بین‌المللی حفاری (DCI) گفت: در ادامه فعالیت‌های شرکت توسعه‌ای پترو ایران در طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت میدان‌های اسفند و سیوند (منطقه عملیاتی سیری)، پس از حفاری و تکمیل موفق چاه‌های SICF7-SICF6 و E1P6، نخستین چاه تولیدی سکوی اقماری نصر ۵ نیز با راهبری و نظارت فنی شرکت نفت فلات قاره ایران پس از تکمیل عملیاتی شد.

وی با اشاره به اینکه شرایط سکوی نصر ۵ میدان سیوند به‌دلیل ابعاد غیرمتعارف پلتفرم و ناپایداری بستر دریا در محل این سکو همچنین محدودیت‌های ناشی از کابل‌های برق و لاین‌های ورودی و خروجی به سکو منحصربه‌فرد است، تصریح کرد: استقرار دستگاه‌های حفاری متداول در خلیج فارس در کنار این سکو در عمل غیرممکن بوده و در نتیجه این محدودیت‌ها در دهه‌های گذشته امکان عملیات حفاری برای توسعه میدان سیوند میسر نشده است.

مدیرعامل شرکت بین‌المللی حفاری ادامه داد: با توجه به دغدغه شرکت نفت فلات قاره ایران به‌عنوان کارفرمای طرح، شرکت بین‌المللی حفاری (زیرمجموعه شرکت توسعه پترو ایران) با شناسایی ریسک‌های فنی و امکان‌سنجی اقتصادی به همراه شبیه‌سازی و آنالیز ابعادی دستگاه‌های حفاری موجود اقدام به بررسی تمامی سناریوهای ممکن به‌منظور استقرار دستگاه حفاری مناسب کرد.

ثقفی اظهار کرد: سرانجام دستگاه حفاری مناسب برای انجام این مأموریت انتخاب شد و عملیات حفاری چاه S1CE6 با موفقیت و طبق برنامه زمان‌بندی کارفرما پایان یافت که سبب افزایش ۲ هزار بشکه‌ای ظرفیت تولید این سکو شد.