هلدینگ شیرین وطن، سرمدی شد

به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، در سفر دکتر کاتب رئیس هیات مدیره شرکت به تبریز، تفاهم‌نامه بیمه‌ای میان بیمه سرمد و هلدینگ صنایع غذایی شیرین وطن به امضا رسید. 

این تفاهم‌نامه به امضای دکتر کاتب رئیس هیات مدیره بیمه سرمد و دکتر خیلی وطن‌دوست مدیرعامل گروه صنایع غذایی شیرین وطن رسید. 

گروه صنایع غذایی شیرین وطن، یکی از واحدهای تولیدی بزرگ استان آذربایجان شرقی است که چندین سال به عنوان صادرکننده برتر کشور انتخاب شده است. 

هم‌چنین، تمامی پست‌های برق منطقه آذربایجان نیز با امضای قرادادی، تحت پوشش بیمه سرمد قرار گرفت. به موجب این قرارداد، تمامی پست‌های برق استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار گرفتند.