پاسخ به ۱۳ پرسش پرتکرار همکاران محترم صنعت بیمه درخصوص واکسیناسیون را می توانید در این صفحه بخوانید.

 به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، با توجه به اجرایی شدن طرح واکسیناسیون  فعالان و کارکنان صنعت بیمه که با پیگیریهای سندیکای بیمه گران ایران و همکاری وزارت بهداشت در حال انجام است برخی از همکاران محترم در این رابطه سوالاتی مطرح داشته اند.

سوالات متداول کارکنان و فعالان محترم صنعت بیمه در زمینه واکسیناسیون و پاسخ به این سوالات به شرح زیر است:

۱- در سایت وزارت بهداشت ثبت نام کرده ام و پیامک وزارت بهداشت را دریافت کرده ام به مرکز انتخابی مراجعه کرده ام اما از تزریق واکسن امتناع می کنند.

کسانی که پیامک نوبت وزارت بهداشت را دریافت کرده اند برای دریافت واکسن مشکلی ندارند. این عزیزان می توانند طی تماس با شماره ۸۷۴۸ پشتیبانی سامانه وزارت بهداشت می توانند مشکل خود را پیگیری نمایند و یا در سطح استانها می توانند از طریق شورای هماهنگی استانها موضوع را پیگیری نمایند.

۲- چرا از طرف سندیکا پیامک دریافت نکرده ام؟

اسامی بر اساس زمان ارسال به سندیکا در دو مرحله( ۲۳و ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰) جمع بندی و به وزارت بهداشت اعلام شده است. افراد معرفی شده پیامک مربوطه را دریافت و امکان ثبت نام در سایت را دارند. افرادی که پیامکی دریافت نداشته اند به این سندیکا معرفی نشده اند و در فهرست اسامی ارسالی به وزارت بهداشت نیستند.

۳- از طرف سندیکا پیامک دریافت کرده ام اما نمی توانم در سایت وزارت بهداشت ثبت نام کنم؛ مشکل چیست؟

عزیزانی که پیامک دریافت کرده اند ولی در ثبت نام مشکل دارند به شماره پیامک ۵۰۰۰۱۵۱۰۲۲۶۹۷۹۲سندیکا مشکل خود را اعلام دارند.

۴- آیا اسامی تمامی کارکنان صنعت بیمه به وزارت بهداشت اعلام شده است؟

اسامی تمامی کارکنان شرکتهای بیمه و همچنین اسامی نمایندگان فروش، کارکنان دفاتر نمایندگی فروش،  کارگزاران، کارمندان دفاتر کارگزاران،  ارزیابان خسارات و اکچوئرهایی که در سامانه سنهاب بیمه مرکزی ثبت است و به سندیکای بیمه گران ایران ارسال شده به وزارت بهداشت اعلام شده است.

۵- آیا اسامی نمایندگان به وزارت بهداشت ارسال شده است؟

بله، اسامی تمامی نمایندگان شبکه فروش که از طریق بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه به سندیکا اعلام شده است به وزارت بهداشت ارسال شده است.

۶- آیا اسامی کارگزاران هم به وزارت بهداشت ارسال شده است؟

بله، اسامی تمامی کارگزاران که از طریق بیمه مرکزی و انجمن صنفی کارگزاران  به سندیکا اعلام شده است به وزارت بهداشت ارسال شده است.

۷- آیا کارکنان نمایندگی ها شامل طرح واکسیناسیون می شوند؟

بله، اسامی کارکنانی که در سامانه سنهاب ثبت شده باشد.

۸- آیا کارکنان کارگزاری ها شامل طرح واکسیناسیون می شوند؟

بله، اسامی کارکنانی که در سامانه سنهاب ثبت شده باشد.

۹- آیا ارزیابان خسارت نیز شامل این طرح می شوند و اسامی آنها به بیمه مرکزی ارسال شده است؟

اسامی ارزیابان خسارتی که از بیمه مرکزی دریافت شده به وزارت بهداشت ارسال شده است.

۱۰- چرا در سایت با خطای سن مواجه می شویم؟

اسامی که در سامانه وزارت بهداشت فعال شده است و از طرف سندیکا پیامک دریافت نموده اند، مشکلی در ثبت نام ندارند.

۱۱- در سایت نمی توانم ثبت نام کنم و اعلام می کند ظرفیت خالی نداریم، چه کاری باید انجام دهم؟

در زمانهای مختلف کنترل فرمایید تا در یکی از مراکز، ظرفیت خالی برای واکسیناسیون ایجاد شود.

۱۲- هنگام ثبت نام در سامانه با خطای ثبت احوال مواجه می شوم؛ چه کاری باید انجام دهم؟

این مشکل مربوط به ارتباط سامانه ثبت احوال و وزارت بهداشت است و گاها ممکن است بروز پیدا کند. در زمان دیگری  اقدام فرمایید.

۱۳- آیا شماره تماسی برای پشتیبانی سامانه وزارت بهداشت وجود دارد؟

 در صورتیکه در سایت وزارت بهداشت ثبت نام کرده اید می توانید مشکلات خود را با شماره ۸۷۴۸ (شرکت دانش پارسیان) مطرح فرمایید.