بانک کشاورزی استان گلستان تاپایان دی ماه سال جاری مبلغ ۶۲۵ میلیارد ریال تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ و بند الف ماده ۵۲ قانون بودجه کشور جهت احداث گلخانه در استان پرداخت کرد.

به گزارش اقتصادی برتربه نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی  استان گلستان،  این میزان تسهیلات به ۳۵ نفر از متقاضیان در این بخش پرداخت شد.

لازم به ذکر است با پرداخت این میزان تسهیلات ۱۷ هکتار انواع گلخانه در استان احداث شد.