اگر یک شرکت زیان انباشته داشته باشد، در صورتی که طی یک سال مالی سود کسب کند، آن سود بسته به میزان آن، برای تسویه کل یا بخشی از زیان انباشته سال‌های گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هر ساله در شرکت های مختلف برای تصویب صورت های مالی ۱۲ ماهه، مجمع های معمولی سالانه برای بازبینی گزارش هیئت مدیره برگزار می شود. در انتهای مجمع های عادی سالیانه بازدهی سهام در طول یکسال اعلام و بررسی می شود. همچنین در صورت وجود سود، یک سود به عنوان سود خالص نیز اعلام می شود.

سود خالص به سودی اطلاق می‌شود که همه هزینه‌ها و مالیات از آن کسر شده است. این سود بر تعداد کل سهام‌ شرکت تقسیم می‌شود و در قالب EPS یا همان درآمد به ازای هر سهم ثبت می‌شود. اگر سهم بازدهی مثبتی داشته باشد،  بخشی از EPS با عنوان DPS یا همان سود تقسیمی به ازای هر سهم، میان سهام‌داران تقسیم خواهد شد.

اگر سهام شرکت در طول سال، بازدهی منفی داشته باشد، زیانی که ایجاد شده از سود انباشته سال های قبل آن کم می شود و اگر سهام سود انباشته ای نداشته باشد ضرر وارد شده به عنوان زیان انباشته محسوب می گردد.

بدین ترتیب اگر شرکتی هم در یک بازهزمانی ۱۲ ماهه توانسته باشد سود دهی داشته باشد اما در گذشته این شرکت زیان ده بوده باشد، سود به دست آمده از مجموع زیان های قبلی شرکت را جبران کرده، یا کل زیان ها و یا بخشی از آن را تکافی کرده و پوشش می دهد.

بنابراین اگر یک شرکت زیان انباشته داشته باشد، در صورتی که طی یک سال مالی سود کسب کند، آن سود بسته به میزان آن، برای تسویه کل یا بخشی از زیان انباشته سال‌های گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بانک سرمایه که با شعار بانک خوب ، سرمایه است تاسیس شده و از سال ۱۳۸۴ به عنوان یکی از عمده ترین بانک های خصوصی واردعرصه بازار سرمایه شد، در صورتهای مالی سال ۱۳۸۴ خود که به صورت شفاف در سایت کدال منتشر نمود اعلام کرد که برای هر سهم حدود ۱۸۱۷ تومان ضرر ثبت کرده است.

تغییر مدیریت در این بانک که منجر به تغییر عملکرد و شیوه عملیاتی کردن مصارف و هزینه ها و درآمدها شد، باعث شد تا این بانک از فضای زیاندهی قبلی خود فاصله گرفته و درصدی از زیان انباشته خود در سال های قبل از سال ۱۳۹۹ را جبران نماید.

بر این اساس و بر مبنای همان اطلاعات شفاف منتشر شده در سایت کدال، زیان انباشته بانک سرمایه در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ در صورت های ارائه شده مالی خود به ازای هر سهم ۱۴۷۵ تومان ثثبت شود که بدین ترتیب به خوبی نشان دهنده آن است که ترمز قطار زیان دهی بانک کشیده شده ، نه تنها روند زیان دهی متوقف شده که این روند رو به بهبود نهاده و توانسته درصد قابل ملاحظه ای از زیان انباشته گذشته را هم جبران نماید.

بدین ترتیب این بانک اکنون با مدیریت صحیح کل مجموع زیان های های انباشته خود که حاصل مدیریت ناکارآمد و حاشیه ساز سال های قبل خود بوده توانسته عدد زیان انباشته ۷۵۷۰ میلیارد تومانی خود در بازه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۸ را به رقم زیان ۶۲۸۶ میلیارد تومانی تقلیل دهد.

به عبارت بهتر این بانک با تکیه بر مدیریت توانسته در صورت های مالی ۱۳۹۹ خود چیزی حدود ۱۷ درصد عملکرد خود را ارتقا بخشیده و امید برای احیای سهام خود در بازار سرمایه را افزایش دهد.

این در حالی است که در این مدت خالص درآمد کارمزدی بانک نیز تنها ۹ میلیارد تومان بوده است. و وقتی با عدد ۱۴ میلیارد تومانی در دوره مشابه منتهی به اسفند ۹۸ هم مقایسه شود، این واقعیت روشن می شود که عامل اصلی بهبود عملکردی بانک در شرایطی که سود کارمزد آن هم کاهش یافته بوده، همان مدیریت صحیح نسبت به درآمدها و مصارف و رفتار نظام مند در عرصه بانکداری بوده است.

اکنون و با قرار گرفتن در ماه های میانی سال ۱۴۰۰ این امید در میان سهام داران مشتریان و علاقمندان به بانک سرمایه بانک بزرگ فرهنگی – اقتصادی کشور بروز یافته که روند عملکردی سال ۱۳۹۹ تقویت شده و این رفتار، خود را در صورت های مالی سال جاری نیز نشان دهد.