مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه های جداگانه از پذیرش کالاهای روغن کارکرده لوکوموتیو به همراه تراورس چوبی و ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، نرمال پارافین شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، ضایعات ورق فولادی شرکت توسعه تجارت طلای سیاه، لوله پلی اتیلن تولید شرکت پلیمر آوا نوین ایرانیان و کربوکسی متیل سلولز شرکت نیروکلر در بازار فرعی این بورس خبر داد.

به گزارش اقتصادی برتر به نقل از «کالاخبر»، براساس این اطلاعیه ها، پذیرش کالاهای روغن کارکرده لوکوموتیو به مقدار ۵۰۰ هزار لیتر، تراورس چوبی به تعداد ۶۰ هزار اصله و ضایعات فلزی به مقدار ۷ هزار تن که عرضه کننده هر سه آنها شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران است، پس از بررسی مدارک و مستندات در دویست و هفتاد و هفتمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۱۹ بهمن ماه در بازار فرعی بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.
در این جلسه همچنین، کمیته عرضه بورس کالا، ۲۵ هزار تن نرمال پارافین شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، هزار تن ضایعات ورق فولادی شرکت توسعه تجارت طلای سیاه، هزار تن لوله پلی اتیلن تولید شرکت پلیمر آوا نوین ایرانیان و ۱۲۰۰ تن کربوکسی متیل سلولز شرکت نیروکلر را نیز پس از بررسی مدارک و مستندات در بازار فرعی بورس کالا پذیرش کرد.