یک واقعیت عجیب، ۷۰ درصد سوال های کنکور مطابق با کتاب ها و آزمون های یک موسسه خاص !
امسال نابرابری در کنکور رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته است؛

یک واقعیت عجیب، ۷۰ درصد سوال های کنکور مطابق با کتاب ها و آزمون های یک موسسه خاص !

هر ساله کنکور سراسری برای راهیابی به دانشگاه ها در ایران برگزار می‌شود. داوطلبان مدت زمان زیادی تلاش می‌کنند تا با استفاده از روش های گوناگون برای رقابت در این ماراتن نفس گیر خود را آماده سازند