تاریخ انتشار : پنجشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۸

غبارروبی مرقد امام رضا (ع) – مشهد