تاریخ انتشار : پنجشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۲

پخش غذای نذری در بین مردم جنوب